Yritysviestintä

Yrityksen sisäinen viestintä palvelee kaikkia talossa työskenteleviä ja siellä vierailevia. Yritysviestinnällä on valtava potentiaali sitouttaa työntekijöitä ja parantaa yrityksen tulosta. Lue lisää blogistamme.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

sitouttaminen tiedotus motivointi opastus saavutettavuus

Sisäinen viestintä on nykyajan yrityksille äärettömän tärkeää.  Yksi digitaalinen viesti näkyy tarvittaessa suurenkin yrityksen kaikilla sisäisen viestinnän näytöillä yhtä aikaa, jolloin tieto saavuttaa työntekijät tehokkaasti. Näin varmistetaan, ettei kutsu virkistyspäivään huku sähköpostiin. Info tv -järjestelmä antaa työnantajalle mahdollisuuden tsempata ja jakaa kiitokset onnistuneesta projektista kaikkien näkyville.  Tutkitusti yrityksen sisäinen viestintä oikein käytettynä auttaa lisäämään työssä viihtyvyyttä, motivaatiota sekä yhteenkuuluvuutta. Tämä kaikki taas tuo yritykselle rahassa mitattavaa hyötyä.

Digitaalinen yritysviestintä on iso apu kokousten ja etäpalaverien sujumiseen. Kosketusnäytöllinen infotaulu antaa mahdollisuuden jakaa ajankohtaista infoa, toistaa luentomateriaalia ja käyttää infotaulua selaimena. Lue tarkemmin blogistamme, miten kosketusnäyttö neuvotteluhuoneessa toimii monipuolisena työkaluna.

Tärkeä aspekti yritysviestinnässä on vierailijoiden huomioiminen. Infotaulut voidaan valjastaa opastamaan vierailija oikeaan kokoushuoneeseen tai kertomaan lounasravintolan sijainti ja menu. Opastuksen voi rakentaa hetkessä ilman ilman kylttien tulostusta ja asemointia.