Työntekijöiden sitouttaminen osana yrityksen kasvua

Asmo Lamminmäki/ helmikuu 2, 2018/ sisäinen viestintä/ 0 comments

Työntekijöiden sitouttaminen on pinnalla oleva puheenaihe. Yrittäjä, jos et ole vielä innostunut aiheesta, voin kertoa että sinun pitäisi.  Jokainen työnantaja toivoo työntekijöiltään lojaaliutta työnantajaa kohtaan, hyvää työmotivaatiota sekä sitä, että työntekijä olisi valmis antamaan kaikkensa yrityksen puolesta. Yrittäjä voi vaikuttaa huomattavan paljon siihen, kuinka paljon työntekijät ovat valmiita yrityksensä eteen tekemään. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että sitoutuneet työntekijät vaikuttavat positiivisesti yrityksen tulokseen. Lyhyesti voidaan sanoa, että motivoituneet työntekijät kasvattavat yrityksen tulosta, mutta ei päinvastoin. Katsotaanpa asiaa tarkemmin.

Workplace Research Foundation kertoo tutkimuksessaan, että yrityksissä, joissa panostetaan sitouttamiseen, keskimääräinen sairaspäivien määrä vuodessa on 2,69 per työntekijä. Niissä yrityksissä, joissa sitouttamiseen ei panosteta, sairaspäivien määrä on 6,19.  Gallupin tutkimuksen mukaan säännöllisesti palautetta työntekijöiltään pyytävissä yrityksissä henkilöstön vaihtuvuus on 14,9% matalampi kuin niissä, joissa palautetta ei pyydetä.  The McKinsey Global Institute sai tutkimuksellaan selville, että tuottavuus lisääntyy 20-25 prosenttia yrityksillä, joissa sitoutetaan työntekijöitä.

Mistä erot johtuvat? Miksi kahdessa eri yrityksessä samalla palkalla työskentelevien ja samantyyppistä työtä tekevien sitoutuneisuus voi olla aivan eri asteikolla? Vastaus on kommunikointi, kommunikointi, kommunikointi. Työsuhde on pohjimmiltaan ihmissuhde, ja ihmissuhteet perustuvat paljolti kommunikointiin. Tietääkö työntekijäsi, mikä on yrityksesi tavoite ja miten sinne ollaan menossa? Milloin viimeksi hän on saanut palautetta työstään? Toivottaako kukaan häntä tervetulleeksi töihin loman jälkeen?

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Työntekijöiden sitouttaminen on pohjimmiltaan yksinkertaista: ole kiinnostunut työntekijöistäsi.

Jos työntekijä kokee olevansa arvostettu, että hän on tiivis osa työyhteisöä ja että häntä kuullaan, hän on sitoutunut työhönsä. Digitaalinen viestintä tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia motivoida työntekijöitä. Voit pitää heidät ajan tasalla, huomioida ja kannustaa.

ARVOSTA ALAISTASI, SE KANNATTAA

Jos työntekijä kokee olevansa arvostettu, että hän on tiivis osa työyhteisöä ja että häntä kuullaan, hän on sitoutunut työhönsä. Digitaalinen viestintä tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia motivoida työntekijöitä. Voit pitää heidät ajan tasalla, huomioida ja kannustaa. Yrityksen järjestelmän pohjalta tehdyillä tilastoilla on merkitystä. Niillä kerrotaan tuloksista ja tavoitteista, mikä on hyvä tapa motivoida ja huomioida onnistumiset.

Infonäytöillä välitetään tietoa esimerkiksi koulutuspäivistä saadusta palautteesta, jolloin työntekijä kokee antamansa palautteen arvokkaaksi. Näytöillä voi kiittää tiimiä hyvin suoritetusta projektista tai toivottaa uuden työntekijän tervetulleeksi. Kaikki tämä viestii työntekijälle, että hän on arvostettu ja hänen pyrkimyksensä yrityksen eteen eivät jää huomiotta. Tulostaulu-palvelulla toimii tässä yrittäjän apuna ja päivittää sisältöä infotauluille automaattisesti yrityksen järjestelmästä.

Nykyajan työyhteisöissä johtajien oletetaan kiinnittävän huomiota työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen tasapainoon.  Infotaulua voi käyttää mainostamaan työpaikan seuraavaa yhteistä lounasta, illanviettoa tai koulutusta. Näin jokainen työntekijä kokee olevansa odotettu yrityksen yhteisiin tilaisuuksiin. Työntekijöiltä voi myös pyytää lyhyitä tekstejä, kuvia tai videoita osaksi yrityksen sisäistä tiedotusta. Lyhyen kommentin kirjoittaminen koulutuspäivistä ei vaadi suurta ponnistusta, mutta työntekijä saa äänensä kuuluviin ja tuntee, että hänen mielipiteellään on arvoa.

MITEN SISÄINEN VIESTINTÄ TOIMII?

Mitä tulisi muistaa sisäisessä viestinnässä? Yrityksen sisäistä viestintää voi ajatella yrityksen äänenä, kirjoittaa Karen Johnson artikkelissaan What Is the Importance of Corporate Communication? Yrityksen ääni voi yrityksestä riippuen olla muodollinen tai humoristinen, mutta sen olisi hyvä olla johdonmukainen. Näin työntekijät kokevat yrityksensä äänen tutuksi osaksi työympäristöään.

Visuaalinen yhtenäisyys on osa johdonmukaista yritysviestintää. “Effective internal communication not only connects people with one another, but also with the right information at the right time.” Toteaa Marijn Deurloo, imgZinen CEO. Sisäinen kommunikointi voi pahimmillaan lisätä tietoähkyä. On hyvä pyrkiä yksinkertaiseen ja tiiviiseen ilmaisuun. Vältä rönsyileviä tekstejä ja kaaviosulkeisia. Mieti, mitä informoit, kenelle ja milloin, niin asia menee perille eikä sisäisestä viestinnästä tule kuormittavaa.

Visualisoi. Ihminen sisäistää visuaaliset viestit helposti. Kuvaa ja tekstiä yhdistävä viesti kiinnittää enemmän huomiota ja ymmärretään helpommin kuin pelkkä teksti. Ja lopuksi. Laita itsesi likoon! Jos haluat työntekijöidesi tarjoavan itsestään kuvia yrityksen sisäiseen viestintään, ole itse ensimmäisenä. Työilmapiiri on kaikkien kauppa. Kannustavaa työpäivää!

Meeri Hentilä
Share this Post

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*