ROI ja ROO – infonäyttöratkaisun kannattavuuden laskeminen

Blogimme

ROI JA ROO - Infoäyttöratkaisun kannattavuuden laskeminen

Määritelläänpä heti alkuun ROI. Return on Investment merkitsee kannattavuusastetta, tapaa laskea kuinka kannattava sijoituksesi on tai miten investointi makasaa itsensä takaisin. Se mittaa yleensä taloudellisia tuloksia, kuten myynnin nousu, prosentteina alkuperäisestä sijoituksesta, kuten infonäyttöjärjestelmän asentaminen. ROIn laskukaava näyttää yksinkertaistettuna tältä:

(Saavutettu lisämyynti – Investoitu pääoma) : Investoitu pääoma x 100% = ROI

Siis jos esimerkiksi mainoskampanja maksoi 2000 € ja se tuotti lisämyyntiä 11000€, sen ROI olisi (11000 – 2000) : 2000 x 100% = 450%

Infonäyttöratkaisun ROI ei ole ihan yhtä yksinkertainen laskettava kuin yksittäisen mainoskampanjan. Infonäyttö on pitkäaikainen investointi ja sen vaikutukset yrityksen budjettiin ovat myös pitkäaikaisia. On myös huomioitavaa, että jotkut mainoskampanjat tähtäävät brändin tunnettavuuden lisäämiseen tai brändimielikuvan parantamiseen, jolloin yksittäisen mainoskampanjan tulos euromääräisesti ei ole olennaista. Tällaisten mainoskampanjoiden tulos näkyy vasta pitkällä aikavälillä.

Miten pääset alkuun?

Helpointa ROIn laskeminen on, jos sinulla on saatavilla tarkka taloudenpito ainakin kokonaiselta vuodelta. Niin voit verrata menoja ennen ja jälkeen infonäyttöratkaisun käyttöönoton.

Ensimmäiseksi tulee miettiä, mihin tarkoitukseen tarvitset digital signagea eli mitä aiempia toimintoja infonäytöt korvaavat. Esimerkiksi jotkut yritykset käyttävät itsepalvelupäätteitä, joilla asiakkaat voivat jättää yhteydenottopyynnön. Infonäyttö siis helpottaa asiakkaan yhteydenottoa ja parantaa palvelukokemusta. Kouluissa tai muissa laitoksissa digitaalisia näyttöjä voi käyttää opastamiseen ja tiedottamiseen. Se säästää painatuskuluja sekä henkilökunnan aikaa, kun vierailijoita ei tarvitse opastaa henkilökohtaisesti. Yritykset, joissa uutta henkilökuntaa tulee paljon, voivat säästää käyttämällä näyttöjä apuna perehdytyksessä. Kerran huolella tehty perehdytysohjelma säästää työtunteja toisilta työntekijöiltä.

Yksi merkittävä mutta huomaamaton seikka on se miten ihminen oppii. Oppia voi lukemalla, kuuntelemalla tai katsomalla. Yrityksissä erinomaisten lopputulosten saavuttamisen suurin haaste on tyypillisesti saada koko yritysyhteisö oppimaan ja ymmärtämään yhteisen tekemisen keskeiset asiat. Jos yritysten sisäistä viestintää tuetaan tekstitiedotteiden lisäksi kuvalla tai jopa äänellä, on vaikuttavuus ja viestinnän tehokkuus tutkitusti merkittävästi parempaa.

Käytä monipuolisia laskentatapoja

Luotettava ROI monimutkaisesti laskettavasta digital signage -järjestelmästä saavutetaan, kun käytetään monipuolisia indikaattoreita. Indikaattorit ROIn laskemiseen voidaan jakaa kahteen osaan: myyntiä ja säästöjä.

Potentiaalisten myyntien mittari keskittyy tarkastelemaan myyntiä. Ensinnäkin verrataan keskenään, millaisia tuotteita on myyty ennen ja jälkeen infonäyttöjärjestelmän käyttöönoton. Toiseksi verrataan ostotapahtuman arvoa ennen ja jälkeen digital signagea. 

Potentiaalisten säästöjen mittari vertaa säästöjä. Kuinka paljon mainoskampanjan kokonaiskulut olivat ennen ja jälkeen infonäyttöratkaisun käyttöönoton? 

TCO eli kokonaiskustannukset

ROIn laskemiseksi tarvitset arvion kokonaiskustannuksista. TCO (Total Cost Ownership) merkitsee arviota kokonaiskustannuksista. Ota huomioon ostaminen, prosessin käynnistäminen ja infonäytön käyttäminen, jotta voit laskea ROIn.

Kustannuksia laskiessa on myös hyvä ottaa huomioon säästöt, joita kertyy kun printtimainoksia ei enää teetetä, kuljeteta ja asenneta paikoilleen. 

Huomattava tekijä digital signage -ratkaisun kustannuksissa on monistettavuus. Yksittäisestä mainoskampanjasta jää kuluiksi ainoastaan suunnittelu, kun sama mainos jaetaan kaikille haluamillesi näytöille eikä joka toimipaikkaan tarvitse printata erillistä mainosta. Myös sisällön jakamisen vaivattomuus laske yrityksen kustannuksia. Kuvaesityksen jako ketjun toimipaikkojen näytöille käy hetkessä verkossa toimivan ohjelman kautta. Säästö kuljetus- ja asennuskuluissa on huomattava. 

Huomioi myös infonäyttöjä pyörittävän ohjelmiston eli Saas-ohjelmiston kokonaiskustannukset. Tarjolla on useita ilmaisohjelmistoja, mutta niiden toiminnot ovat rajoitetut ja pilvitallennustila yleensä maksullista. Lisäksi kukaan ei ota vastuuta, jos ongelmia ilmenee. Tyhjän näytön tai vanhentuneen tiedotteen näyttäminen asiakkaillesi estää saamasta viestiäsi perille ja vie uskottavuutta yritykseltäsi. Luotettava ohjelmistontuottaja huolehtii jo ennakolta, että infonäyttöratkaisusi toimii kuten pitääkin. Näin maksat siitä, että infonäyttö parantaa brändimielikuvaasi ja maksamasi mainoskampanja on näkyvillä silloin kuin pitääkin.

ROO

ROIn laskeminen digital signage -ratkaisuista on vaikeaa, sillä yleensä yrityksellä on lukuisia samanaikaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat liiketoiminnan kannattavuuteen. On muilla kanavilla tapahtuvaa mainontaa, on suoramyyntiä, on vakioasiakkaita jotka ostivat tuotteita jo ennen infonäyttöratkaisun käyttöönottoa. Siksipä digital signage -alalla on vakiintunut käyttöön termi ROO, Return on Objektive. ROI mittaa myyntiä, ROO taas kohderyhmän käyttäytymistä. ROI kertoo yrityksen tekemän voiton, ROO auttaa kehittämään yrityksen metodeja.

ROOhon sisältyy tavoitteen asettaminen ja tavoitteeseen pääsyn tarkastelu. Tavoite voi olla mitä vain, kuten brändin tunnettavuuden kasvu, ostajien lisääntyminen myymälässä tai ravintolan menujen luettavuus. 

Jos esimerkiksi haluat tutkia, lisääkö myymälään asennettu infonäyttö ostajien määrää myymälässäsi, jaa myymälässä kävijöiden määrä ostavien asiakkaiden määrällä. Käyttämällä laskukaavaa kyllin pitkällä aikavälillä ja vertaamalla lukuja aikaan ennen infonäytön asentamista saat selvän tuloksen.

Joissakin tapauksissa, kuten menujen luettavuuden parantumisen tutkimisessa tai brändin tunnettavuuden kasvamisessa, on mahdotonta saada luotettavia, selkeitä lukuja lyhyellä aikavälillä. Käytä apuna asiakaskyselyjä, pyydä palautetta työntekijöiltäsi ja seuraa liikevaihtoa pidemmällä aikavälillä, jotta osaat arvioida tulokset.

Käydäänpä tarkemmin läpi esimerkkinä menujen luettavuutta, miten se liittyy liikevaihtoosi? 74% pikaruokaravintoloiden asiakkaista on sitä mieltä, että helposti luettava menu on erittäin tärkeä tekijä tilaushetkellä. Näytöt pikaruokapaikoissa tiskin takana esittelevät tuotteet kuvien kanssa. Lisäksi niissä näkyy, mikä on vaikkapa tacon hinta yksittäin tai ateriana, kuinka suuri juoma ateriaan kuuluu ja mahdollisesti myös tuotteen sisältämät allergeenit. Kun ottaa huomioon, kuinka monta vaihtoehtoa menussa on, on selvää ettei printtijulisteella kyettäisi esittämään kaikkea informaatiota kyllin suuressa koossa, seinätila yksinkertaisesti loppuisi kesken. Mutta diginäytöillä voidaan esittää staattisena tekstinä lista kaikista vaihtoehdoista ja lisäksi toisilla näytöillä vaihtuvia kuvia tuotteista. Näin teksti saadaan niin suureksi, että se on helppo lukea pitkänkin jonon perältä. Asiakkaat ehtivät tehdä päätöksensä ennen, kuin on heidän vuoronsa tilata, mikä nopeuttaa jonon kulkemista. Asiakkaille jää mielikuva nopeasta palvelusta ja he tulevat mielellään uudestaan.