Näin Barona tehosti toimintaansa jakamalla Power BI:llä tuotettua tietoa yrityksen infonäytöille

Nosta tiedolla johtaminen ihan uudelle tasolle jakamalla ajantasaista PowerBI:n tuottamaa tietoa infonäytöille automaattisesti.

”Mikä oli läpimenoaika ja toimintavarmuus viime kuussa ja miten tehokkuus kehittyi?”. Tällaisia asioita automaatio- ja verkkokauppapäällikko Mikael Wahren Baronalta joutuu miettimään päivittäin. Uuden Baronan Avialogis -logistiikkakeskukseen haluttiin ajantasainen ja automatisoitu järjestelmä tuottamaan tärkeää tietoa kaikille työntekijäryhmille. Tiedolla johtaminen on välttämätön menestystekijä nykypäivän kilpaillussa yritysmaailmassa. Kun työntekijöillä on aina ajantasainen tieto saatavilla, työnteko tehostuu ja he voivat tehdä oikeisiin taustatietoihin tukeutuvia päätöksiä. Myös yhteistyö eri osastojen ja tiimien välillä paranee kun kaikki ovat ajan tasalla asioista. Katso video!


Baronan Avialogis -logistiikkakeskus edustaa tekniikan viimeisintä sanaa. Mikael Wahren etsi parasta ratkaisua Microsoftin Power BI -sovelluksen tuottaman tiedon ajantasaiseen jakamiseen infonäytöille. Hän päätyi FisplayCloud-ohjelmistoon. Perusteluina palvelun kotimaisuus, helppokäyttöisyys ja yrityksen valmius tehdä räätälöityjä ratkaisuja juuri Baronan erityistarpeisiin.

FisplayCloud on integroitu Microsoftin Power BI:hin. Integraatio mahdollistaa Power BI -raporttien julkaisemisen infonäytöillä. Jokaiselle näytölle voidaan määritellä oma sisältö. Esimerkiksi tuotantotiloissa ja myyntiosastolla voi olla omat infonäkymät. Numerot ovat aina ajan tasalla ja ne päivittyvät automaattisesti kun Power BI:n tiedot muuttuvat. 

Reaaliaikaisen tiedon saanti myynnistä, taloudesta, tuotannosta ja toimituksista pitää kaikki työntekijä ajan tasalla yrityksen suorituskyvystä. näin voidaan reagoida välittömästi asioihin ja tehdä perusteltuja, oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä. FisplayCloudin Power BI -integraation myötä ihmisten ei tarvitse tuhlata aikaa etsimällä päivityksiä ja tietoja eri lähteistä. Kenenkään ei tarvitse huolehtia siitä, että on muistanut lähettää uusinta dataa asianomaisille. Työntekijät vaihtuvat, heidän roolinsa muuttuu ja sijaisia joudutaan käyttämään. Tämä kaikki tekee manuaalisesta tiedon jakamisesta töisevän ja stressiä aiheuttavan. Tutustu Fisplayn infonäyttöihin!

Barona tehostaa ja hioo toimintaansa jatkuvasti. Kilpailu on kovaa ja Barona onkin lanseeraamassa uusinta verkkokaupan logistiikan automatisointiratkaisua jolla palvellaan lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä verkkokauppoja. Tiedolla johtaminen on yksi osa toiminnan tehokkuutta. FisplayCloudin tarjoama ajantasainen Power BI -integraatio on tärkeä osa Baronan toiminnan tehokkuutta.

Ajantasainen tieto lisää avoimmuutta ja yhteistyötä eri osastojen välillä. Kun työntekijät näkevät suorituskykymittarit ja tulokset reaaliaikaisesti, se luo positiivista kilpailuhenkeä ja kannustaa työntekijöitä saavuttamaan tavoitteitaan ja parantamaan suoritustaan. Kun työntekijät ovat ajan tasalla yrityksen tilasta, he näkevät miten heidän työnsä vaikuttaa kokonaisuuteen ja miten merkityksellistä heidän oma työpanoksensa onkaan.

Infonäytöillä voidaan jakaa myös muuta tärkeää tietoa. FisplayCloudin avulla näyttöruutu voidaan jakaa osiin ja näyttää jokaisessa osassa erilaista sisältöä. Yhdessä osassa voi olla vaikka Power BI- sisältöä, toisessa osassa tärkeitä tiedotteita ja kolmannessa esimerkiksi uutuustuotteiden esittelyä. Kysy lisää!