Infonäyttöverkosto pitää kuntalaiset ajan tasalla

Avoimuus asioista ja ajantasainen tiedottaminen ovat tärkeä osa kuntalaisten palvelua. Usein tiedottaminen on hajanaista ja jopa sattumanvaraista. Infonäytöt tarjoavat ajantasaisen kanavan kunnan moninaisiin viestintätarpeisiin. Kun kaikki näytöt on yhdistetty helppokäyttöiseen FisplayCloud-sisällönhallintajärjestelmään, kuntalaiset saavat aina uusimman tiedon ja pysyvät ajan tasalla kotikunnan asioista. Näin rakennetaan luottamusta ja vahvaa yhteyttä kuntapäättäjien ja kuntalaisten välille.

 

Hyödyntäkää jo olemassa olevia infonäyttöjä ja lisätkää uusia verkostoonne tarpeen mukaan 

 

FisplayCloud-sisällönhallintajärjestelmään voidaan mediatoistimen avulla liittää kunnan jo olemassa olevat infonäytöt ja hankkia uusia infonäyttöjä eri tiloihin ja tarpeisiin. Fisplay tarjoaa monipuolisen valikoiman eri kokoisia ja eri käyttötarkoituksiin sopivia näyttöjä unohtamatta LED-jättinäyttöjäkään. Valikoimista löytyy myös ulkokäyttöön sopivia infonäyttöjä ja toteemeja, kosketusominaisuudella tai ilman. Näytöt kannattaa sijoittaa sinne, missä kuntalaiset liikkuvat. Näin tieto huomataan ja se menee

parhaiten perille. 
  

Vuorovaikutteisuutta kosketusnäytöillä

 

Kosketusnäytöt sopivat esim. kunnan turistikohteisiin kun halutaan antaa lisätietoa tai tarjota varausmahdollisuuksia. Kosketusnäytöllä kuntalainen voi tutustua kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksiin ja varata ajan vaikka rakennusvalvontaan tai muun virkamiehen juttusille. Kouluissa oppilaat voivat tarkastaa infonäytöltä lukujärjestyksen ja näkevät myös muutokset koulun ohjelmaan. Miksei koulunäytöillä voisi esitellä välillä vaikka oppilaiden kuvaamataitotöitä?

 

Oma sisältö jokaiselle infonäyttöryhmälle

 

FisplayCloudilla voidaan määritellä eri infonäyttöryhmät näyttämään jokainen omaa näkymäänsä. Koulut voivat olla oma ryhmänsä ja virastot toinen. Turistikohteet tarjoavat matkailijoille suunnattua tietoa. Liikuntavirasto pitää asiakkaansa ajan tasalla omalla näkymällään. Yhdellä FisplayCloud-sisällönhallintajärjestelmällä voidaan hallita kaikkia eri kokoisia ja eri paikoissa olevia näyttöjä. Eri käyttäjille voidaan antaa oikeudet omaan infänäyttöryhmään. Esim. kouluille oma ja liikuntavirastolle oma käyttöoikeus. 

 

Ajantasainen tieto päättäjille Microsoftin Power BI -integraatiolla

 

FisplayCloudin Power BI -integraation avulla voidaan jakaa ajantasaista tietoa kunnan päättäjille ja virkamiehille päätöksenteon pohjaksi. Tiedot päivittyvät automaattiseseti kun Power BI:n tiedot muuttuvat. Tätä tietoa jakavat näytöt voidaan sijoittaa henkilökunnan tiloihin: avotoimistoihin, kokoustiloihin tai vaikka kahvihuoneeseen. Budjetointi, tavoitteiden saavuttaminen, käyttöasteet ym. näkyvät valituilla näytöillä. Kun tarvittava tieto on ajantasaista, päätöksiäkin on helpompi tehdä.

 

Infonäyttöjen avulla kunta voi tehokkaasti viestiä asukkailleen tärkeistä ja ajankohtaisista asioista, parantaa tietoisuutta ja sitoutumista sekä rakentaa vahvempaa yhteyttä kuntalaisten ja kunnan välille.

Fisplay asiakas