Kirjoitettu

Haastattelussa Fisplayn kehittäjä – Kosketusnäyttö neuvotteluhuoneessa

Jaakko Mantila

Jaakko Mantila tulee innosta hehkuen palaverista toimistolle. “Ai että se on hyvä!” Mikä niin? “Se neukkarin kosketusnäyttö!”

Bestcaravan Hyvinkäällä oli palaveri, jossa käytiin läpi uudistuneita kotisivuja. Sivut toteuttaneen  mainostoimiston edustaja esitteli sivuja paikallaolijoille. Neuvotteluhuoneessa oli sisäisen viestinnän julkaisuja näyttävä infonäyttö. Kun tietokoneen kytki piuhalla infonäyttöön, näytölle avautui välittömästi tietokoneen ruutunäkymä ja uusia sivuja sai näin esitellä kokousväelle. Joku ehdotti, että vilkaistaisiin vertailun vuoksi eräitä toisia sivuja.

“Koske siihen näyttöön” Jaakko kehotti. Mainostoimiston edustaja koski ja näytölle avautui asetusten mukaan googlen hakusivu. Siihen sai näppäiltyä hakusanat ja seuraavien sivujen esittely toimi täysin kosketusnäytön kautta. Kosketusnäytön käyttöä ei erikseen tarvinnut opetella, vaan se sujui luontevasti kuin omalta puhelimelta selailu. Välillä tietokone liitettiin takaisin näyttöön kun koneelta haluttiin esitellä jotain.

Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö neuvotteluhuoneessa palvelee siis ainakin kolmessa eri tehtävässä. Ensiksi sisäisessä tiedottamisessa. Valmiiksi ajastettu esityssoittolista pyörii jatkuvasti, kun näytöllä ei ole muuta käyttöä. Kun infonäyttöön kytketään tietokone, näyttö siirtyy välittömästi toistamaan tietokoneen näkymää. Erillisiä asetuksia tai klikkailuja ei tarvita. Kun näyttöä kosketetaan, siihen avautuu määritelty näkymä, kuten yrityksen omat sivut tai Googlen hakusivu. Tällöin kosketusnäyttöä voi käyttää selaimena.

Kosketusnäyttö

Kysyn lopuksi Jaakolta tuleeko vielä muuta mieleen ja hetken mietittyään Jaakko kertoo että itse asiassa listaa voisi vielä jatkaa neljännellä kohdalla. Kosketusnäytön käyttöä videoneuvotteluihin ei olla vielä markkinoitu mutta itse asiassa jo käytössä Fisplaylla. Käytäntöä kehitellään vielä, jotta videoneuvotteluista saataisiin mahdollisimman toimivia. “Kunnon välineillä kuva ei pätki eikä ääni kaiu”.

Itsekin olen innostunut tästä viimeisestä. Oma työni kun on muutamaa päivää lukuunottamatta etätyötä ja viikkopalaverit videoyhteyden varassa. Kun tiimihenki ja yhteys työkavereihin pitää rakentaa teknisten apuvälineiden välityksellä, on tärkeää että yhteydet toimivat. Pätkivän kuvan ja äänen välityksellä on hankalaa jutella välittömästi tai saada edes olennaisia asioita perille. 

Katso tästä, miten Bestcaravan hyödyntää kosketusnäytöllisiä palvelupäätteitä myynnissään.

Meeri Hentilä

 
Kirjoitettu

Työntekijöiden sitouttaminen osana yrityksen kasvua

Työntekijöiden sitouttaminen on pinnalla oleva puheenaihe. Yrittäjä, jos et ole vielä innostunut aiheesta, voin kertoa että sinun pitäisi.  Jokainen työnantaja toivoo työntekijöiltään lojaaliutta työnantajaa kohtaan, hyvää työmotivaatiota sekä sitä, että työntekijä olisi valmis antamaan kaikkensa yrityksen puolesta. Yrittäjä voi vaikuttaa huomattavan paljon siihen, kuinka paljon työntekijät ovat valmiita yrityksensä eteen tekemään. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että sitoutuneet työntekijät vaikuttavat positiivisesti yrityksen tulokseen. Lyhyesti voidaan sanoa, että motivoituneet työntekijät kasvattavat yrityksen tulosta, mutta ei päinvastoin. Katsotaanpa asiaa tarkemmin.

Workplace Research Foundation kertoo tutkimuksessaan, että yrityksissä, joissa panostetaan sitouttamiseen, keskimääräinen sairaspäivien määrä vuodessa on 2,69 per työntekijä. Niissä yrityksissä, joissa sitouttamiseen ei panosteta, sairaspäivien määrä on 6,19.  Gallupin tutkimuksen mukaan säännöllisesti palautetta työntekijöiltään pyytävissä yrityksissä henkilöstön vaihtuvuus on 14,9% matalampi kuin niissä, joissa palautetta ei pyydetä.  The McKinsey Global Institute sai tutkimuksellaan selville, että tuottavuus lisääntyy 20-25 prosenttia yrityksillä, joissa sitoutetaan työntekijöitä.

Mistä erot johtuvat? Miksi kahdessa eri yrityksessä samalla palkalla työskentelevien ja samantyyppistä työtä tekevien sitoutuneisuus voi olla aivan eri asteikolla? Vastaus on kommunikointi, kommunikointi, kommunikointi. Työsuhde on pohjimmiltaan ihmissuhde, ja ihmissuhteet perustuvat paljolti kommunikointiin. Tietääkö työntekijäsi, mikä on yrityksesi tavoite ja miten sinne ollaan menossa? Milloin viimeksi hän on saanut palautetta työstään? Toivottaako kukaan häntä tervetulleeksi töihin loman jälkeen?

Työntekijöiden sitouttaminen on pohjimmiltaan yksinkertaista: ole kiinnostunut työntekijöistäsi.

Työntekijöiden sitouttaminen on pohjimmiltaan yksinkertaista: ole kiinnostunut työntekijöistäsi.

Jos työntekijä kokee olevansa arvostettu, että hän on tiivis osa työyhteisöä ja että häntä kuullaan, hän on sitoutunut työhönsä. Digitaalinen viestintä tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia motivoida työntekijöitä. Voit pitää heidät ajan tasalla, huomioida ja kannustaa.

ARVOSTA ALAISTASI, SE KANNATTAA

Jos työntekijä kokee olevansa arvostettu, että hän on tiivis osa työyhteisöä ja että häntä kuullaan, hän on sitoutunut työhönsä. Digitaalinen viestintä tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia motivoida työntekijöitä. Voit pitää heidät ajan tasalla, huomioida ja kannustaa. Yrityksen järjestelmän pohjalta tehdyillä tilastoilla on merkitystä. Niillä kerrotaan tuloksista ja tavoitteista, mikä on hyvä tapa motivoida ja huomioida onnistumiset.

Infonäytöillä välitetään tietoa esimerkiksi koulutuspäivistä saadusta palautteesta, jolloin työntekijä kokee antamansa palautteen arvokkaaksi. Näytöillä voi kiittää tiimiä hyvin suoritetusta projektista tai toivottaa uuden työntekijän tervetulleeksi. Kaikki tämä viestii työntekijälle, että hän on arvostettu ja hänen pyrkimyksensä yrityksen eteen eivät jää huomiotta. Tulostaulu-palvelulla toimii tässä yrittäjän apuna ja päivittää sisältöä infotauluille automaattisesti yrityksen järjestelmästä.

Nykyajan työyhteisöissä johtajien oletetaan kiinnittävän huomiota työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen tasapainoon.  Infotaulua voi käyttää mainostamaan työpaikan seuraavaa yhteistä lounasta, illanviettoa tai koulutusta. Näin jokainen työntekijä kokee olevansa odotettu yrityksen yhteisiin tilaisuuksiin. Työntekijöiltä voi myös pyytää lyhyitä tekstejä, kuvia tai videoita osaksi yrityksen sisäistä tiedotusta. Lyhyen kommentin kirjoittaminen koulutuspäivistä ei vaadi suurta ponnistusta, mutta työntekijä saa äänensä kuuluviin ja tuntee, että hänen mielipiteellään on arvoa.

MITEN SISÄINEN VIESTINTÄ TOIMII?

Mitä tulisi muistaa sisäisessä viestinnässä? Yrityksen sisäistä viestintää voi ajatella yrityksen äänenä, kirjoittaa Karen Johnson artikkelissaan What Is the Importance of Corporate Communication? Yrityksen ääni voi yrityksestä riippuen olla muodollinen tai humoristinen, mutta sen olisi hyvä olla johdonmukainen. Näin työntekijät kokevat yrityksensä äänen tutuksi osaksi työympäristöään.

Visuaalinen yhtenäisyys on osa johdonmukaista yritysviestintää. “Effective internal communication not only connects people with one another, but also with the right information at the right time.” Toteaa Marijn Deurloo, imgZinen CEO. Sisäinen kommunikointi voi pahimmillaan lisätä tietoähkyä. On hyvä pyrkiä yksinkertaiseen ja tiiviiseen ilmaisuun. Vältä rönsyileviä tekstejä ja kaaviosulkeisia. Mieti, mitä informoit, kenelle ja milloin, niin asia menee perille eikä sisäisestä viestinnästä tule kuormittavaa.

Visualisoi. Ihminen sisäistää visuaaliset viestit helposti. Kuvaa ja tekstiä yhdistävä viesti kiinnittää enemmän huomiota ja ymmärretään helpommin kuin pelkkä teksti. Ja lopuksi. Laita itsesi likoon! Jos haluat työntekijöidesi tarjoavan itsestään kuvia yrityksen sisäiseen viestintään, ole itse ensimmäisenä. Työilmapiiri on kaikkien kauppa. Kannustavaa työpäivää!

Meeri Hentilä